หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-กัมพูชา เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่ จ.สระแก้ว

5 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1465)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย และนายซุน จันโทรว รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีการหารือด้านความร่วมมือแนวทางขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 20 หากมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในปลายปี 2558 คาดว่าการค้าระหว่างทั้งสองชาติจะเติบโตได้อีกมาก และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขการขยายตัวของการค้าก่อนจะนำเสนอต่อผู้นำทั้งสองชาติที่จะประชุมร่วมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 นี้
 
ในส่วนของการเตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ที่บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดผ่านถาวรบ้านคลองลึกนั้น กระทรวงคมนาคมของไทยจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการสร้างสะพานข้ามแดนแห่งใหม่นี้ด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านไทยและกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างกัน
 
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชารับที่จะพิจารณาข้อเสนอและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายไทยทราบภายในไตรมาสแรกของปี 2559 อีกทั้งเชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์