หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คลังภาพ
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ "ประชาคมอาเซียน"

4 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3251)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559 วันที่       19 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีหน่วยงานจาก วิทยุ โทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์