หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ยุทธศาสตร์กระทรวงสหกรณ์เมียนมา

1 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2286)

วิสัยทัศน์
สหกรณ์เมียนมาจะมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศและเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
 
พันธกิจ
ภารกิจ คือ การตระหนักถึงความจริงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
• ปฏิบัติตามค่านิยม จริยธรรม และหลักการสหกรณ์
• มุ่งมั่นและประยุกต์ความรู้ที่ทันสมัย วิธีการนำเทคนิคและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในสังคมสหกรณ์
• มีส่วนร่วมในการสร้างและการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย โดยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ที่มีความอุตสาหะ
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์