หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเมียนมา

1 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2542)

• การจัดการบริการในสนามบินและท่าเรือน้ำลึกที่มีประสิทธิภาพ
 
• การส่งเสริมกิจกรรมการขนถ่ายและพักสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้า การจัดสินค้าลงเรือ ฯลฯ
 
• การตรวจตราดูแลที่เข้มแข็ง รับประกันได้ว่าปลอดภัย และมีมั่นคงของภาคการเดินเรือและการบิน
 
• เสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคการขนส่ง
 
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างจริงจังในวิถีต่างๆ ของการขยายการดำเนินงานในรูปแบบของการขนส่ง
 
• การวางแผนอย่างเข้มข้นและจริงจังในการพัฒนาการขนส่งที่มี ความปลอดภัยและราบรื่นสำหรับพื้นที่ชนบท
 
• วางแผนมาตรการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์