หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลอยกระทงสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา ณ.จ.ตราด

26 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1393)

(25 พ.ย.2558) ข้าราชการ ประชาชน จ.ตราด ร่วมงานลอยกระทงสองแผ่นดิน ถิ่นแคบสุดชายแดนบูรพา ประจำปี 2558 บริเวณริมทะเลบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประเพณีอันดีงามของไทยเป็นสื่อ เนื่องจากตำบลหาดเล็กมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมเที่ยวชมงาน ที่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการประกวดนางนพมาศ การแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นต้น
 
 
 
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์ จ.ตราด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์