หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ประธานประเทศสปป.ลาว คนปัจจุบัน

25 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 12400)

พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
(8 มิถุนายน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)
 
พลโทจูมมะลี ไซยะสอนเป็นชาวลาวเผ่าลาวลุ่ม เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2479 ในครอบครัวชาวนาที่บ้านวัดเหนือ เมืองไซเสดถา แขวงอัดตะปือ ประเทศลาว
 
พลโทจูมมะลี ไซยะสอนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหารชั้นสูงในอดีตสหภาพโซเวียต และต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองลัทธิมาร์กซ์-เลนินชั้นสูงจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
ประวัติการเข้าร่วมพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้เข้าร่วมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี พ.ศ. 2497 และเป็นทหารขึ้นในเขตรวมเมืองซำเหนือและได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคอย่างเต็มตัว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ได้เข้าร่วมปฏิวัติและได้รบ โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวสู้รบป้องกันเขตรวมในปี พ.ศ. 2498 -2499 จนถึงการบัญชากองกำลังติดอาวุธแขวงเชียงขวางและยึดเมืองพูคูน เมืองกาสี เมืองวังเวียง เมืองโพนโฮง และเมืองเวียงจันทน์ในแขวงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำเร็จ
 
ต่อมาในการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 8 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 พลโทจูมมะลี ไซยะสอน ได้รับเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และในการประชุมสภาแห่งชาติชุดที่ 6 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ปีเดียวกัน ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งประธานประเทศต่อจากท่านคำไตสีพันดอน นับเป็นประธานประเทศคนที่ 6 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์