หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ประธานประเทศสปป.ลาว คนที่ 5

25 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3499)

พลเอกคำไต สีพันดอน
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541-8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
 
พลเอกคำไต สีพันดอน (เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ที่ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว) เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เข้าเป็นสมาชิกขบวนการลาวอิสระ พ.ศ. 2495 และได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมการของภาคกลาง จนถึง พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีที่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน อีกสองปีต่อมา พ.ศ. 2499 เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาชนลาว ซึ่งต่อมาในพ.ศ. 2500 ได้รับเลือกเป็นเข้าเป็นกรรมการกลางพรรค และได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานศูนย์กลางพรรคฯ ในปี พ.ศ. 2500-2502 และในปี พ.ศ. 2503 ได้เป็นหัวหน้ากองกำลังทหารของขบวนการประเทศลาว ซึ่งได้เข้าสู้รบอย่างโชกโชน และได้รับเลือกจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นสมาชิกกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฯมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และเข้ามามีตำแหน่งทางการบริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2534 โดยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ ผู้บัญชาการกองทัพประชาชนลาว จนกระทั่งสภาแห่งชาติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ต่อมาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และพลเอกคำไต สีพันดอนได้ก้าวเข้าดำรงตำแหน่งสูงสุดในฐานะประธานประเทศตั้งแต่ 24 ก.พ. 2541-8 มิ.ย.2549
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์