หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมผู้บัญชาการทหารบกอาเซียน ครั้งที่ 16

24 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1561)

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวเปิดงานว่า ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและกำลังพลกองทัพบกไทย ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และจากหัวข้อหลักของการประชุมปีที่แล้ว ผบ.ทบ.อาเซียนได้ถกแถลงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ในการจัดการภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาการตามลำดับเช่นกัน ทั้งภัยคุกคามด้านธรรมชาติ และภัยคุกคามจากการกระทำของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องเผชิญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค
 
ทั้งนี้ การประชุม ผบ.ทบ.อาเซียน ครั้งที่ 16 จะใช้หัวข้อหลักคือความพร้อมของกลุ่ม ทบ.อาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอีก 5 ปีข้างหน้า การประชุมครั้งนี้นอกจากจะยกระดับความสัมพันธ์แล้ว ยังเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของกองทัพบกอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียนด้วย
 
ทั้งนี้ การหารือทวิภาคีผู้บัญชาการทหารบกไทยจะร่วมหารือกับผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน และมีการประชุมพหุภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ในหัวข้อ "ความพร้อมของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอีก 5 ปีข้างหน้า" โดยผู้บัญชาการทหารบกไทย เป็นประธานการประชุม
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์