หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-สหรัฐฯ ชูเวที TIFA ขับเคลื่อนประเด็นการค้า

23 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1751)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman) ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้แจ้งสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจของไทย และให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศของไทย
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันที่ยาวนานกว่า 182 ปี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) โดยสหรัฐฯ ได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TIFA JC ทั้งระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อเนื่องกันในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
 
นางอภิรดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหรัฐฯ ที่สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) และได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว ซึ่งสหรัฐฯ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อีกทั้งแจ้งว่าในระหว่างที่แต่ละประเทศต้องดำเนินกระบวนการภายในประเทศเป็นอย่างช้าภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้นั้น สหรัฐฯ ยินดีที่จะหารือกับไทยคู่ขนานกันไป
 
ในการนี้ ไทยแจ้งสหรัฐฯ ว่าไทยมีการปรับปรุงแก้ไขและออกกฎหมายใหม่หลายฉบับ และมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน ซึ่งน่าจะสามารถตอบสนองต่อความตกลงการค้าเสรียุคใหม่ได้ดีขึ้น โดยไทยยืนยันจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนให้สอดคล้องตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ภาคธุรกิจ และเดินหน้าแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าการลงทุนที่ดีขึ้นพร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติรวมทั้งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมิตรประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
โดยปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2553-2557) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 35,560.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2557 ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน 38,471.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.37 ไทยส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 23,891.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น14,579.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
สินค้าส่งออกหลักของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น สินค้านำเข้าหลักของไทย ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ และไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์