หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่มาเลเซีย

21 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2044)


วันนี้ (21 พ.ย. 2558) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ Plenary Hall ชั้น 1 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้นำอาเซียนอีก 9 ประเทศ

ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน กล่าวเปิดการประชุมว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาเซียน จากวิสัยทัศน์ที่ห้าสมาชิกก่อตั้งได้เคยมีร่วมกัน เมื่อปี ค.ศ. 1967 วันนี้ อาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวที่มีความแข็งแกร่ง ภายใต้ความหลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีทิศทางดำเนินการที่ชัดเจน
 
ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ขนาดประชากร พื้นที่และ GDP ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพิ่มอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีโลกมากขึ้น ประชาคมอาเซียนจะมีความได้เปรียบจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะ เทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละชาติสมาชิก ซึ่งเป็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของอาเซียนในวันนี้ หน้าที่ของเราต่อจากนี้ คือ ทุกคนต้องช่วยกันทำให้ประชาชนของอาเซียนในทุกภาคส่วนมีความรู้สึกร่วมกันถึงการเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคม
 
นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประนามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยจะร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการก่อการร้าย และเรียกร้องแนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติ ใช้หลักสายกลาง ตามแนวทางของอาเซียนที่เชื่อในสันติวิธี

ต่อจากนั้น เป็นการมอบรางวัล ASEAN Peoples’ Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในการสนับสนุน เสริมสร้างประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสาขาต่างๆ ในส่วนของไทย ดร.สายสุรี จุติกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่อุทิศตัวเพื่อการทำงานด้านสิทธิสตรีและเด็ก เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 (Plenary) และการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกสามกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก รวมถึงร่วมกันลงนามใน ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children
 
 
 
ที่มา : thaigov.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์