หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน วางศิลาฤกษ์ 19 ธ.ค.

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1483)

พล.ต.สรรเสริฐ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเกี่ยวกับการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อให้โครงการเป็นรูปธรรม ชัดเจนมากขึ้น
 
กรอบความร่วมมือกำหนด โครงการเป็นขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร สายที่ 1 กรุงเทพ-แก่งคอย และเส้นทางที่ 2 มาบตาพุด-แก่งคอย-โคราช ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพ-แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย-มาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา และช่วงที่ 4. นครราชสีมา –หนองคาย
 
สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการใช้หลักการ Engineering Procurement and Construction หรือ EPC ซึ่งมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบงานกันอย่างชัดเจนทั้งเรื่องขอบเขตงาน แหล่งเงินทุน
 
ในด้านการเดินรถและซ่อมบำรุง ช่วง 3 ปีแรก ทางจีนรับผิดชอบเป็นหลัก แต่พอในช่วง 3-7 ปี ไทยและจีนจะรับผิดชอบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และหลัง 7 ปีไป ทางไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่จีนจะเป็นที่ปรึกษาให้
 
สาระของกรอบความร่วมมือมีผลเมื่อมีการลงนามทั้ง 2 ฝ่าย มีเวลา 5 ปี ต่ออายุโดยอัตโนมัติหากไม่มีบอกยกเลิก แต่ถ้ายกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้จะจัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์โดยการวางศิลาฤกษ์ที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการเดินรถ ที่เชียงรากน้อย เพื่อให้เห็นว่า โครงการมีความก้าวหน้าและมีความร่วมมือเกิดขึ้นแล้ว
 
 
 
โดย http://www.ryt9.com

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์