หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาภายใต้การยึดครองของเวียดนาม (พ.ศ.2522-2534)

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4057)

ภายใต้ความหวาดระแวงของกัมพูชาต่อท่าทีของเวียดนาม ทำให้กัมพูชาหันไปเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกับจีน ซึ่งได้สร้างความหวาดระแวงแก่เวียดนามเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เวียดนามตัดสินใจรุกกัมพูชาครั้งใหญ่ โดยเกิดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) และในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) เวียดนามก็สามารถยึดครองกรุงพนมเปญได้สำเร็จ เวียดนามจัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูเจีย (People’s Republic of Kampuchean: PKK) ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) โดยมีนายเฮง สัมริน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งรัฐ นายฮุน เซน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)
 
สำหรับด้านการปกครองประเทศสมัยรัฐบาลนายเฮง สัมริน ที่มีเวียดนามหนุนหลัง รัฐบาลได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากสภาแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ทั้งนี้รัฐบาลเฮง สัมริน ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากประชาชนกัมพูชาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากเสียชีวิต หนีออกนอกประเทศ และรังเกียจรัฐบาลที่มีเวียดนามเป็นผู้อุปถัมภ์ก็มีไม่น้อย แม้รัฐบาลฮุน เซน จะพยายามชักจูงให้ผู้ที่อพยพหลบหนีออกนอกประเทศกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป และนั่นเปิดทางให้เวียดนามจัดส่งที่ปรึกษาจำนวนมากเข้าไป "ช่วยเหลือ” การบริหารกิจการของหน่วยราชการทุกระดับ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์