หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาภายใต้การปกครองของพลพต (พ.ศ.2518 - 2521)

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4463)

อำนาจรัฐทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับของ "องค์การ” องค์การเป็นสายการปกครองของรัฐบาลเขมรแดงภายใต้การนำของนายพอล พต ซึ่งยึดอำนาจในกัมพูชาไว้ทั้งหมด และได้นำระบบคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ในกัมพูชา โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นแกนกลางในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น "กัมพูชาประชาธิปไตย” และยอมให้สมเด็จสีหนุดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแค่ในนามเท่านั้น นับว่าอำนาจรัฐทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับของ "องค์การ” ซึ่งเป็นองค์การปกครองของรัฐบาลที่มีอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และตุลาการ โดยทำการยกเลิกสถาบันและรูปแบบของกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีอยู่เดิมทั้งหมด กล่าวได้ว่าองค์การในทุกระดับชั้น มีสิทธิอำนาจการตัดสินใจในทุกเรื่องและทุกกิจการของรัฐ ในช่วงเวลานี้รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่ไม่มีกฎหมายสำหรับปกครองสังคม
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์