หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาภายใต้การปกครองของนายพลลอน นอล (พ.ศ.2513 - 2518)

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4397)

หลังจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจของ นายพลลอน นอล ได้เกิดมีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลอย่างมาก และได้ทำการเปลี่ยนชื่อประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา เป็น "สาธารณรัฐเขมร”
 
ขณะที่สมเด็จสีหนุได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลสหภาพแห่งชาติกัมพูชา (Royal Government of National Union of Kampuchea) ที่กรุงปักกิ่งพร้อมกับร่วมมือกับฝ่ายคอมมิวนิสต์กัมพูชาทำการต่อสู้กับรัฐบาลนายพล ลอน นอล ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน และสหรัฐอเมริกาก็ใช้กัมพูชาเป็นพื้นที่ในการทำสงครามต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในขณะเดียวกันการทำรัฐประหารโดยกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชา หรือที่ต่อมารู้จักกันในชื่อ "เขมรแดง” (Khmer Rouge) สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การปะทะกันโดยตรงระหว่างกองกำลังของสาธาณรัฐกัมพูชาและเวียดนามเหนือเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970)
 
ผลการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2513 – 2514 (ค.ศ.1970 – 1971) สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์ภายในประเทศนั้นมีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร ที่สุดกลุ่มเขมรแดงเคลื่อนกำลังเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) และจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea) ขึ้นปกครองประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างสังคมใหม่ ที่ปราศจากการกดขี่ขูดรีดการเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมกัน
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์