หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาภายใต้การปกครองของสมเด็จสีหนุ (พ.ศ.2496-2513)

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4448)

ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสไม่ปรากฏว่ามีพัฒนาการของระบบราชการกัมพูชาในช่วงระยะเวลานี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่กัมพูชาเริ่มทบทวนจุดยืนเกี่ยวกับการเรียกร้องเอกราช และการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมกัมพูชาจากปัญญาชนชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่ง โดยในปลายปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) เป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสกำลังพัวพันกับการทำสงครามเวียดนามและเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงครามเวียดนามที่เดียนเบียนฟู กษัตริย์สีหนุจึงได้เป็นผู้นำในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส และในที่สุดกัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา (The Geneva Accords of 1954) พร้อมกับ สปป.ลาว และเวียดนาม
 
แต่หลังจากกัมพูชาเป็นเอกราชจากอาณานิคมและเกิดความสงบชั่วคราวก็ต้องกลับเข้าสู่วังวนแห่งสงครามอีกครั้ง เมื่อเจ้าสีหนุได้ทรงสละราชสมบัติเพื่อดำเนินงานทางการเมืองอย่างเต็มที่ และได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) หันไปให้ความร่วมมือกับเวียดนามเหนือ ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนาม (The Vietnam War) การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ และจีนทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาแย่ลงไปอีก
กษัตริย์สีหนุเริ่มสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายพลลอน นอล (Lon Nol) ผู้บัญชาการทหาร เป็นเหตุให้นายพลลอน นอล ใช้โอกาสนี้ทำการรัฐประหารโค่นล้มอำนาจของสมเด็จสีหนุ และปลดออกจากตำแหน่งประมุขแห่งกัมพูชาในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โดยสหรัฐอเมริกาได้ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในการทำรัฐประหาร และได้แต่งตั้งนายพลลอน นอล ขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลกู้ชาติในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์