หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พร้อมเปิดประชาคมอาเซียนเตรียมลงนามปฏิญญาในการประชุมสุดยอดผู้นำ

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1319)

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีกำหนดจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ว่า ที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายด้าน มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการขับเคลื่อน เช่น คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีความพยายามสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายรับทราบว่า ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปิดประชาคมอาเซียน และหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมา
 
นอกจากนี้ ทางภาครัฐยังได้มีการดำเนินการบูรณาการเรื่องงบประมาณระหว่างหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่าง ๆ ซับซ้อนน้อยที่สุด สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ขณะที่ในด้านกฎหมายมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกติกาใหม่ของอาเซียน ซึ่งกระบวนการรวบรวมกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินตามพันธกรณี หรือกฎหมายที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสร็จสิ้นแล้ว
 
ในส่วนของภาคประชาชนได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนมากที่สุดผ่านหลายโครงการ เช่น อาเซียนโรดโชว์ไปให้ความรู้กับประชาชนในต่างจังหวัด โครงการห้องสมุดอาเซียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โครงการอาเซียนสัญจร เป็นต้น อีกทั้งเข้าไปพูดคุยกับภาคส่วนต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคในลักษณะของการสื่อสารแบบ 2 ทาง ไม่ใช่เพียงบอกเล่าให้ฟังแต่ยังรับฟังด้วยว่าประชาชนคาดหวังและกังวลอย่างไรกับอาเซียนบ้าง ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์กลับมา
 
สำหรับก้าวต่อไปในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนมองว่า แต่ละประเทศต้องเดินหน้าพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายใน เพราะในระดับระหว่างประเทศมีกรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่การพัฒนาภายในประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างเช่นประเทศไทย การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การใช้ภาษาอังกฤษต้องมีการพัฒนา ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน หรืออาเซียนซัมมิท ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ผู้นำทั้ง 10 ประเทศสมาชิกจะมีการลงนามปฏิญญาการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งจะมีการประกาศวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนปี 2568 ตลอดจนลงนามในแผนงาน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนในระยะเวลา 10 ปีด้วย
 
ขณะเดียวกัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้โอกาสนี้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้นำประเทศต่าง ๆ ในเรื่องของการส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน การมีส่วนร่วม และบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งจะมีการพูดคุยในเรื่องของความท้าทายจากการรวมตัวและการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือทวิภาคีร่วมกับประเทศคู่เจรจาต่อเนื่องจากเวทีการประชุมเอเปก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 นี้ด้วย โดยนายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมเอเปก พล.อ.ประยุทธ์จะมีโอกาสร่วมหารือนอกรอบกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย รวมถึงผู้นำของฮ่องกง ปาปัวนิวกินี เม็กซิโก และโคลอมเบีย
 
ส่วนประเด็นสำคัญของการประชุมเอเปกในปีนี้ จะมีการพูดคุยถึงการจัดทำกรอบข้อตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP โดยประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาแล้วตั้งแต่ปี 2547 แต่เพิ่งมีการหารือกันอย่างจริงจังในปีที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้ระดับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอในปีหน้า (2559) โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงการค้าเสรีระดับพหุภาคีที่มีอยู่แล้ว เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
 
สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ประชุมจะหารือกันถึงกรอบความร่วมมือด้านธุรกิจบริการในกลุ่มเอเปกเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านธุรกิจด้านบริการ ความร่วมมือทางด้านการเงินและการคลัง (CEBU Action Plan) ซึ่งรวมถึงการร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนที่จะช่วยให้สามารถระดมทุนในภูมิภาคได้ง่ายขึ้น การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะแรงงาน และการส่งเสริมการศึกษา
 
 
 
ที่มา :  ฐานเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์