หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
2.เชื่อมโรงเพื่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์สิงคโปร์

13 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3377)

ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น และมีการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ทุกวันนี้ชาวสิงคโปร์เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามทัศนคติส่วนบุคคล ประเด็นที่สนใจต่างๆ และรูปแบบสื่อกลาง ทางสังคม (Social Media) ที่เป็นที่นิยมกันมาก ได้แก่ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป บล็อค และกระทู้ต่างๆ แผนแม่บท eGov2015 สร้างต่อจากแผน iGov2010 ที่พยายามกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในความผูกพันกับกระบวนการสร้างนโยบาย ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งหวังในเชิงกว้างและเชิงลึกของอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความผูกพันที่พยายามหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความรู้และข้อมูลต่างๆ ของพลเมือง
 
• การให้คำปรึกษาสาธารณะ (Consulting the Public)
การให้คำปรึกษาสาธารณะเป็นเครื่องมือหลักที่หน่วยงานรัฐบาลใช้ ในการจัดภาพนโยบายรัฐ หรือการริเริ่มพัฒนาและวางแผน ประชาชนที่เข้าถึงการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น จะกระตุ้นให้มี การรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย และคำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล รวมไปถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม นั้น วิธีการง่ายๆ นั้นก็คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ตัวอย่าง เช่น การทำโพลสั้นๆ ซึ่งคำแนะนำที่มีต่อสาขาตัวแทนรัฐบาลจะถูกนำไป ปรับปรุงสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้นในการดำเนินงานให้คำปรึกษาผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์
 
• การระดมความคิดเห็นจากสาธารณะ (Inviting Ideas from the Public)
นอกจากการดำเนินการให้คำปรึกษาสาธารณะรัฐบาลสิงคโปร์ ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่า Crowdsourcing ที่นำมาใช้ในการสร้าง ความผูกพันกับประชาชน ก็คือ จะเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และเริ่มดำเนินการซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาที่ดีกว่า เครื่องมือ Crowdsourcing นี้ สามารถใช้สร้าง ความผูกพันในการปรับปรุงความสัมพันธ์ในชุมชน และยกระดับ ความน่าสนใจของเพื่อนบ้าน
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์