หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเข้าร่วมประชุม รมต.ต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง กับ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน

12 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1667)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 (First Mekong – Lancang Foreign Ministers’ Meeting) ที่เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
 
โดยครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งที่ประชุมมีกำหนดจะให้ความเห็นชอบเอกสารหลักการของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และจะพิจารณาโครงการเร่งด่วนที่ดำเนินการร่วมกันได้ทันที
 
ภายหลังการประชุมมีการแถลงข่าวร่วมของรัฐมนตรีเพื่อประกาศการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง อย่างเป็นทางการ
 
ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้าน มีศักยภาพสูง ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 สาขาหลัก ได้แก่
(1) การเมืองและความมั่นคง
(2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
(3) สังคม วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
 
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์