หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
หน่วยงาน ASEAN อินโดนีเซีย

6 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2813)

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
คณะกรรมการดำเนินงานแผน MP3EI (The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) ประกอบด้วย ทีมดำเนินแผนงาน ทีมปฏิบัติการ และทีมเลขา
 
1. ทีมดำเนินแผนงาน ประกอบด้วย รัฐมนตรี ประธานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานตัวแทน ทีมดำเนินแผนงานมีหน้าที่ให้คำชี้แนะทั่วไป อนุมัติมติต่าง ๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินแผนงาน MP3EI
 
2. ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการระดับ 1 และข้าราชการที่สำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนในการดำเนินตามแผนงาน MP3EI ทีมปฏิบัติการมีหน้าที่ประสานงานในการดำเนินโครงการลงทุนและสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทีมปฏิบัติงานจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แก้ปัญหาระหว่างกระทรวงต่าง ๆ และสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน MP3EI
 
3. ทีมเลขา เป็นทีมส่งเสริม MP3EI ซึ่งทำงานเต็มเวลาและด้วยใจทุ่มเท มีหน้าที่พัฒนาระบบการตรวจตราและประสานงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามแผน MP3EI มีความคืบหน้า ทีมเลขาจะสนับสนุนทีมดำเนินแผนงาน และทีมปฏิบัติการอย่างขันแข็ง ด้วยการให้การวิเคราะห์ที่ชัดเจนและข้อเสนอทางเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตรวจตราในแต่ละวัน
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์