หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
วิสัยทัศน์กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

4 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3204)

วิสัยทัศน์
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างประชาชนที่ฉลาดและมีบุคลิกภาพที่ดี
 
ภารกิจ
1. ยกระดับความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาและวัฒนธรรม
2. ขยายความสามารถการได้รับการบริการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
3. ปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการการศึกษาและวัฒนธรรม
4. สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย
5. สร้างความยั่งยืนและส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านภาษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์