หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.วัฒนธรรม ขยายความร่วมมืออาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าด่าน

2 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1571)

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ศิลปิน นักออกแบบด้านวัฒนธรรม เพื่อผลักดันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองหน้าด่าน 11 จังหวัด ที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งนักออกแบบไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพมากขึ้น
 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าอาข่า ที่หมู่บ้านวาวี อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทราบว่า ชุมชนต้องการเปิดพื้นที่หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดทำที่พักโฮสเตย์ ขายสินค้าชนเผ่า จึงเตรียมต่อยอดพัฒนาสินค้าชนเผ่า เช่น กาแฟ ผ้าชนเผ่า นอกจากนี้ จะร่วมกับศิลปินกลุ่มสล่าล้านนาเชียงรายกว่า 300 คน จัดสร้างศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ขัวศิลปะ จ.เชียงราย เป็นจุดศูนย์กลางการสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนผลงานศิลปะ เป็นแหล่งเพาะนักออกแบบ และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
 
 
 
Credit :  thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์