หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
'RCEP' เลิกภาษีอาเซียนบวก 6 สินค้าเกือบ 6 พันรายการเหลือศูนย์

30 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1884)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจาเปิดเสรีในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์ซีอีพี) ประกอบด้วย อาเซียน 10 ประเทศ กับคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขณะนี้ได้ข้อสรุปในการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรกแล้ว โดยสมาชิกได้ตกลงที่จะลดภาษีเหลือ 0% ทันที สําหรับจํานวน 65% (ประมาณ 5.8 พันรายการ) ของสินค้าที่มีการค้าขายในกลุ่มอาร์ซีอีพีที่มีอยู่ประมาณ 8-9 พันรายการ และอีก 20% จะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 10 ปี
 
ส่วนสินค้าที่เหลืออีกประมาณ 15% ส่วนใหญเป็นสินค้าอ่อนไหว แต่ก็จะมีการเจรจาให้มีการปรับลดภาษีลงในระยะต่อไป "การเปิดเสรีการค้าสินค้าแม้ในภาพรวมจะลดเหลือ 0% แค่ 65% แต่ไทยจะได้ประโยชน์ในแง่ของการสะสมแหล่งกําเนิดสินค้าที่จะมีความยืดหยุ่นมากกว่ากรอบเอฟทีเอที่อาเซียนทํากับประเทศคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศ ทําให้ไทยสามารถที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน" นางอภิรดีกล่าว
 
นอกจากนี้ การเปิดเสรีในกรอบอาร์ซีอีพีจะช่วยผลักดันให้กลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกประสบความสําเร็จและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับไทยในทุกด้าน ทั้งการค้า การลงทุน และการค้าบริการ เพราะหากเทียบอาร์ซีอีพีกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ไทยจะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากในกลุ่มอาร์ซีอีพีมีจีนกับอินเดียอยู่ด้วย แต่ในทีพีพีไม่มีจีนและอินเดีย ซึ่งการที่ไทยยังไม่ได้เข้าร่วมทีพีพีในขณะนี้ หากมองในแง่ผลกระทบก็ยังไม่เห็นชัด เพราะต้องดูรายละเอียดของข้อตกลงทั้งหมดก่อน แต่กลุ่มอาร์ซีอีพีมีความชัดเจนว่าไทยได้ประโยชน์อย่างแน่นอน
 
นางศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จะมีการรายงานความคืบหน้าการเจรจาเปิดเสรีอาร์ซีอีพีต่อผู้นําในช่วงการประชุมผู้นําอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ โดยรายละเอียดการเปิดเสรีที่จะเสนอให้ผู้นํามีทั้งวิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก แนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน และการจัดทําข้อผูกพัน รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 
สินค้าสําคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาคอาร์ซีอีพี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 
ส่วนสินค้าสําคัญที่ไทยนําเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์