หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
หน่วยงานด้านส่งเสริมการลงทุน สปป.ลาว

30 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6055)

Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment (DDFI)
Luang-Prabang Road, Ban Sithantay, Sikhottabong District,
Vientiane 0101 Lao PDR
โทรศัพท์ : 007 856 21 222691 , 007 856 21 217005
เว็บไซต์ : http://invest.laopdr.org
 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Ministry of Industry and Trade)
Phon Xay Road, Phon Xay Village,
Vientiane Lao PDR
โทรศัพท์ : 007 856 21 412009
 เว็บไซต์ : http://www.moic.gov.la
 
Enterprise Registration Office (ERO)
Enterprise Registration and Management Department (ERM)
โทรศัพท์ : 007 856 21 412001
เว็บไซต์ : http://www.moc.gov.la
 
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Lao National Committee for Special Economic Zone)
โทรศัพท์ : 007 856 21 254474
เว็บไซต์ : http://www.sncsez.gov.la
อีเมล์ : sez@sncsez.gov.la
 
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
028 Ban Phonsay, Kaysone Phomvihane Avenue, Saysettha
District, Vientiane, Lao PDR, P.O Box 128
โทรศัพท์ : 007 856 21 413704, 413706
อีเมล์ : vtdepthai@laotel.com
 
กรมส่งเสริมการลงทุน ณ นครเวียงจันทน์
Investment Promotion Department (IPD),
Ministry of Planning and Investment (MPI),
Souphanouvong Avenue, Vientian 01001, Lao PDR
โทรศัพท์ : (856-21) 222 690, 216 958, 218 377
โทรสาร : (856-21) 215 491
อีเมล์ : investinlaos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.investlaos.gov.la
 
สถานเอกอัครราชฑูต ณ นครเวียงจันทน์
Avenue Kaysone Phomvihane,
Saysettha District, Vientiane. P.O. Box 128 Consular Section,
Unit 15 Bourichane Road, Ban Phone si Nuan, Muang Si
Sattanak, Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์ : (856-21) 214 581-2
โทรสาร : (02) 3546194
อีเมล์ : thaivte@mfa.go.th
เว็บไซต์ : http://vientiane.thaiembassy.org
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Royal Thai Consulate - General, Savannakhet
229 Thahae Road Ban Thameuang, Kaysone Phomvihane
District, Savannaket Province, Lao PDR,
โทรศัพท์ : (856-41) 212 373, (856-41) 252 080
โทรสาร : (856-41) 252 078, (856-41) 212 370
อีเมล์ : thaisvk@mfa.go.th
 
สภาธุรกิจไทย - ลาว (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 662 1860 ต่อ 519
โทรสาร : 02 662 1879, 02 225 3372
อีเมล์ : varittha_t@yahoo.com
Officer : นางสาววาริฏฐา ถาวโรฤทธิ์
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์