หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในอาเซียน

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1699)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ ประจำปี 2558 (Doing Business 2016) ซึ่งเป็นรายงานล่วงหน้า 1 ปี ผ่านระบบ Video conference จากธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี
 
โดยผลการวิจัยปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจติดอันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศทั่วโลก จัดเป็น 50 ประเทศแรกของโลกที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั่วโลก และติดอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์