หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนบรูไน

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3832)

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (MIPR)
Jalan Menteri Besar
บันดาร์เสรีเบกาวัน BB3910 บรูไนฯ
โทร (673-2) 382 822, 381 786, 787
โทรสาร (673-2) 383 811
เว็บไซต์ www.bruneimipr.gov.bn
 
Brunei Economic Development Board (BEDB)
Block 2K Bangunan Kerajaan
Jalan Ong Sum Ping
บันดาร์เสรีเบกาวัน BA1311 บรูไนฯ
โทร (673) 2230111
โทรสาร (673) 2230063
เว็บไซต์ www.bedb.com.bn
 
Brunei International Financial Centre (BFIC)
กระทรวงการคลัง ชั้น 14 ตึกกระทรวงการคลัง
Commonwealth Drive, Jalan Kebangsaan
บันดาร์เสรีเบกาวัน BA3910 บรูไนฯ
โทร (673) 2383747
โทรสาร (673) 2383787
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bifc@mof.gov.bn เว็บไซต์
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์