หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา

28 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5363)

∝ สภาเพื่อการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชา
Council for the Development of Cambodia (CDC)
Cambodian Investment Board (CIB)
Government Palace, Sisowath Quay
Wat Phanom, Phanom Penh, Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 23 981 154
โทรสาร : (855) 23 428 426
อีเมล์ : CDC.CIB@online.com.kh
เว็บไซต์ : www.cambodiainvestment.gov.kh
 
∝ Office of the Council of Ministers
No. 41 Russian Federation Boulevard, Phnom Penh,
Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 12 804 442
โทรสาร : (855) 880 624
อีเมล์ : ocm@cambodia.gov.kh
เว็บไซต์ : http://www.ocm.gov.kh
 
∝ Ministry of Agricultural Forestry and Fisheries
No. 200, Norodom Boulevard., Phnom Penh,
Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 23 211 351
โทรสาร : (855) 23 217 320
อีเมล์ : icomaff@camnet.com.kh
เว็บไซต์ : http://www.maff.gov.kh
 
∝ Ministry of Commerce
No. 20 A-B, Preah Norodom Boulevard., Phnom Penh,
Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 23 427 358
โทรสาร : (855) 23 426 396
เว็บไซต์ : http://www.moc.gov.kh
 
∝ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
Royal Thai Embassy No. 196 Preah Norodom Boulevard,
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh,
Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)
โทรสาร : (855) 23 726 303
อีเมล์ : thaipnp@mfa.go.th
เว็บไซต์ : http://www.thaiembassy.org/phnompenh
 
∝ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
Thai Trade Center Phnom Penh
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 196,
M.V.Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์ : (001,007) (855-23) 726304, 994314
โทรสาร : (001,007) (855-23) 726305
อีเมล์ : thaitcphnompenh@ditp.go.th,
Minister Counsellor : นางจีรนันท์ วงษ์มงคล
 
∝ สมาคมธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา
สำนักงานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
The Thai Business Council of Cambodia
C/O Royal Thai Embassy
โทรศัพท์ : 023 726 306 - 10 EXT : 216
อีเมล์ : admin@tbcccambodia.org
เว็บไซต์ : www.tbcccambodia.org
 
∝ สภาธุรกิจไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล)
150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-662-1860
โทรสาร : 02-622-1879, 02-225-3372
อีเมล์ : bot@thaichamber.org
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์