หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนมาเลเซีย

28 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4499)

Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5 Kuala Lumpur Sentral, 50470
Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์ : (603) 2267 3633
โทรสาร : (603) 2274 7970
อีเมล์ : investmalaysia@mida.gov.my
เว็บไซต์ : www.mida.gov.my
 
Company Commission of Malaysia (CCM)
7 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,
50623 Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์ : +63 584 5811
เว็บไซต์ : www.ssm.com.my
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์ : (603) 2148 8222
โทรสาร : (603) 2148 6527
อีเมล์ : thaikul@mfa.go.th
เว็บไซต์ : www.thaiembassy.org/kualalumpur
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์