หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พาณิชย์ แถลงผลการประชุมร่วมไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 4

28 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1403)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสิงคโปร์-ไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดย นายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกัน โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร โดยสิงคโปร์สนใจที่จะนำเข้าเนื้อไก่สดและเนื้อหมูสดแช่เย็นแช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูปปรุงสด ซึ่งจะทำให้ไทยส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
 
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังแสดงความสนใจการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของไทย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เช่น การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การซ่อมบำรุงอากาศยานในสนามบินอู่ตะเภา การร่วมทุนในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีเหลืองและสายสีชมพู) และโครงการด้านพลังงานขยะและการสร้างประสิทธิภาพพลังงาน ขณะเดียวกันสิงคโปร์ยังเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการพัฒนาท่าเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในประเทศไทย
 
ทั้งสองฝ่ายยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมการวางแผนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์กับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและผู้ประกอบการไทย เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด
 
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่มีการลงนาม และจะขยายเวลาบังคับใช้โดยอัตโนมัติอีก 5 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแจ้งยกเลิก
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์