หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
RCEP ประชุมเครียด เร่งสรุปผลการเจรจาตามเป้า

27 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1766)

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่ผ่านมา สมาชิก 16 ประเทศ ได้เริ่มแลกเปลี่ยนข้อเสนอการเจรจาเปิดตลาดหลังจากที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สามารถตกลงวิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก แนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน และการจัดทำข้อผูกพัน ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้การเจรจาในส่วนอื่น ๆ มีความคืบหน้าต่อไปได้ และสามารถรายงานความคืบหน้าต่อผู้นำในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ได้
 
นางสาวสุนันทากล่าวว่า ในส่วนของการร่างข้อบทในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน และประเด็นต่าง ๆ ทางกฎหมาย และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความคืบหน้าเป็นลำดับ นอกจากนี้ ในการเจรจารอบนี้มีการหารือของคณะทำงานย่อยด้านบริการการเงิน และบริการโทรคมนาคมอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วย
 
การเจรจาระหว่าง 16 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกประเทศสมาชิกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาค RCEP ที่จะกลายเป็นหนึ่งในเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนประชากรรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก รวมถึงประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ถึง 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น จึงพยายามอย่างหนักที่จะเจรจา RCEP ให้สำเร็จ เพื่อให้เป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุนได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจในภูมิภาคและของโลกให้เติบโต ในส่วนของไทยก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในการขยายตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
 
ในปี 2557 ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม 2.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 57 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เป็นมูลค่าการส่งออกจำนวน 1.27 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 56 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกันมีมูลค่าการนำเข้า จำนวน 1.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของไทย โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาค RCEP ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 
ส่วนสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 
ทั้งนี้ สมาชิก RCEP จะรายงานความคืบหน้าการเจรจาต่อผู้นำ RCEP ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2558
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์