หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย–ลาว ครั้งที่ 20

24 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1600)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission - JC) ไทย–ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2558 เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกด้าน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว เป็นประธานร่วมกัน โดยมีแนวคิดหลักคือ "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย–ลาว”
 
ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกประเด็นสำคัญขึ้นมาผลักดัน อาทิ การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย–ลาว และการหารือเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตเมืองหน้าด่านชายแดนไทย–ลาว รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 
นอกจากนี้ หลังการประชุม ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว–ไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโพนโฮง ของเวียงจันทน์ เพื่อเป็นศูนย์ให้การดูแลและฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แห่งแรกในลาว โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร
 
 
 
ที่มา :  thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์