หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมส่งเสริมการค้าฯขอเชิญร่่วมเสวนา ไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดเมียนมา ฟรี

18 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1969)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  โดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย จัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด CLMM ( กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย) โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิดและองค์ความรู้ตลาดเมียนมา ภายใต้ชื่อ Key to success :ไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดเมียนมา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจไทย ได้ศึกษา วิเคราะห์ ลู่ทางโอกาส และผลกระทบต่างๆ พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ ในการดำเนินการขยายธุรกิจ สู่ประเทศเมียนมา วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ รร.บางกอกชฏา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สามารถ Download กำหนดการ ได้ที่ :
https://drive.google.com/file/d/0BxXJdxs4ccydZWhlTm1DS1IxZFE/view?usp=sharing
 
Download ใบสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0BxXJdxs4ccydZUJSMjRVN2oxNGM/view?usp=sharing
 
 
 
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์