หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบในกัมพูชา

16 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3178)

มีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ของชาวกัมพูชาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดยังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก ขณะที่รถยนต์ที่นำเข้าจากไทยเพื่อจำหน่ายในกัมพูชาทั้งหมด เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งเฉพาะ เนื่องจากต้องมีพวงมาลัยทางด้านซ้ายตามกฎหมายของประเทศที่กำหนดไว้ ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มประชากรที่มีกำลังซื้อไม่สูงมักนิยมซื้อรถยนต์มือสอง ทำให้กัมพูชานำเข้ารถยนต์มือสองกว่าร้อยละ 30 ของรถยนต์ที่นำเข้าทั้งหมด จึงเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท REM (Replacement Equipment Manufacturing) ซึ่งเน้นจำหน่ายเป็นอะไหล่ทดแทน รวมทั้งยางอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ก็จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอีกด้วย
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์