หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การค้าชายแดนและข้ามแดนต่างกันอย่างไร

16 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4409)

"การค้าชายแดน” เป็นการค้าขายระหว่างกันของประชาชนของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
 
ส่วน "การค้าข้ามแดน” เป็นรูปแบบการค้าที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกเพื่อขนผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกันสู่ประเทศที่สาม เช่น
 
การค้าที่ผู้ประกอบการค้าไทยขายสินค้าให้ประเทศเวียดนาม โดยขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนไทย-ลาว สู่ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
 
(เหตุผลที่ใช้คำว่า การค้าข้ามแดน เพราะสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สินค้านั้น ๆ ถูกส่งข้ามแดนของประเทศที่มีเขตแดนติดกัน และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หากใช้คำว่า"การค้าผ่านแดน”จะพ้องกับคำว่า "สินค้าผ่านแดน” ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้ทั้ง ๆ ที่ความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง)
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์