หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีประโยชน์ต่อสินค้าไทยอย่างไร

15 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3413)

• โดยหลักการแล้ว การให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม สติปัญญา ศิลปะ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการสร้างสรรค์ดังกล่าว ตลอดจนการรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 
• การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะช่วยลดการปลอมแปลง/ลอกเลียนสินค้าไทยในต่างประเทศ ส่งผลให้ไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์