หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงานเร่งพัฒนาแรงงานขาเข้า-ออกรองรับอาเซียน

15 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1605)

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แรงงานต้องมีสมรรถนะในการทำงาน สมรรถนะด้านภาษา ซึ่งกระทรวงมีโครงการส่งเสริมด้านภาษาให้กับแรงงานใหม่และแรงงานที่ทำงานอยู่แล้ว ทั้งในรูปแบบของห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเอง
 
สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงาน ในส่วนของแรงงานขาเข้าได้เตรียมการรองรับทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยให้สถานประกอบการฝึกแรงงานของตนเองให้เข้มข้น หากเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกเท่าไรก็สามารถหักภาษีได้ 200%
 
ส่วนแรงงานขาออกนั้น แรงงานไทยจะเคลื่อนย้ายไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีตัวเลขไม่สูงมากนัก มีประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าคน ประเทศที่มีมากสุดคือประเทศสิงคโปร์ จะเป็นงานลักษณะการซ่อมบำรุงและการบริการ ซึ่งการบริการจะเน้นหนักด้านพ่อครัวแม่ครัวไทยเนื่องจากมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศไทย ประเทศรองลงมาจะเป็นประเทศมาเลเซีย จะเป็นงานซ่อมบำรุง
 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายของแรงงานที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามามากกว่าจะเคลื่อนย้ายออกไป เพราะมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบข้าง ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมแรงงานขาเข้าให้มากขึ้น โดยแรงงานไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์