หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ประเภทความผิดตามกฎอิสลามบรูไนฯ

14 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2478)

ประเภทของความผิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 
กลุ่มที่ 1 ความผิดที่บังคับใช้กับชาวมุสลิม อาทิ การละทิ้งศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลัทธิหรือเทพเจ้าอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่บริจาคทาน (Zakat) การละเลยการละหมาดวันศุกร์ และการไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศีลอด)
 
กลุ่มที่ 2 ความผิดที่บังคับใช้ทั้งชาวมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม อาทิ การลักขโมย การปล้น การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกายผู้อื่น การดูหมิ่นศาสดามุฮัมมัดและคัมภีร์อัลกุรอาน การไม่เคารพวัตรปฏิบัติของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน (เช่น การดื่มและรับประทานอาหารในที่สาธารณะช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอน) การดื่มสุราในที่สาธารณะ การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ (เช่น การสัมผัสและการแสดงความรักด้วยการกอดและจุมพิต)
 
กลุ่มที่ 3 ความผิดที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องรับโทษด้วย หากมีความเกี่ยวโยงกับมุสลิม อาทิ การผิดประเวณีกับชายหรือหญิงที่เป็นมุสลิม การอยู่ใกล้ชิดกับชายหรือหญิงที่เป็นชาวมุสลิมในที่ลับตาคน
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์