หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
กฎหมายทั่วไปของสิงคโปร์ ที่ชาวต่างชาติต้องทราบ

13 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5204)

หมากฝรั่ง
ห้ามนำเข้า ขาย และเคี้ยวหมากฝรั่ง หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษเช่นเดียว กับเรื่องการทิ้งขยะ สำหรับกฎหมายการแบน (Ban) หมากฝรั่ง เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 (1992) โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลสิงคโปร์พบว่ามีเศษหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วเป็นจำนวนมากติดอยู่ตามถนน รถเมล์ รถไฟฟ้า อาคาร และพื้นที่สาธารณะ นอกจากสร้างความน่ารังเกียจแก่ผู้คนแล้ว ยังทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการเก็บหมากฝรั่งที่ใช้แล้วอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอีกด้วย เช่น พบหมากฝรั่งติดอยู่ ที่ขอบประตูรถไฟฟ้า ทำให้ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติทำงานผิดปกติ เป็นต้น
ยาเสพติด
การครอบครอง การเสพ การผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย ยาเสพติด ล้วนแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ และมีบทลงโทษที่รุนแรง ตั้งแต่การเฆี่ยน จำคุก และประหารชีวิต จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่สิงคโปร์ มีความเข้มงวดมาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดน้อยมาก
การสูบบุหรี่
ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสนุก ศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ห้องสมุด โรงแรม โรงเรียน ลิฟต์ สนามบิน ฯลฯ หากจะสูบบุหรี่ต้องไปสูบในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะมีป้ายบอกไว้ในบริเวณนั้น ๆ การฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่ 200-1,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,000-25,000 บาท
 
นอกจากนี้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามซื้อ สูบ หรือมีบุหรี่ ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่รัฐตรวจพบจะถูกปรับเป็นเงิน 300 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 7,500 บาท)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามซื้อดื่มหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฏหมายสิงคโปร์ หากฝ่าฝืนและถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับได้ มีโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 125,000 บาท)
 
 
ค่าปรับในรถไฟฟ้า MRT
• ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟฟ้า หากฝ่าฝืนปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
• ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ขึ้นมารับประทาน หากฝ่าฝืน ปรับ 500 ดอลลาร์ห้ามนำวัตถุไวไฟขึ้นรถไฟฟ้า หากฝ่าฝืนปรับ 5,000 ดอลลาร์
• ห้ามนำทุเรียนขึ้นรถไฟฟ้า
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์