หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมป้องกันฯ จัดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน ณ ลานหน้าหอศิลป์

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1494)

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพลโท นพ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 หรือ ASEAN.Day for Disaster Meanagement 2015 (ADDM) และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction,IDDR) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ณ บริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
 
การจัดงานครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด "อาเซียนเข้มแข็ง พร้อมรับ ปรับตัว ฟื้นเร็วอย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียว (ASEAN Resilience as One)" เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในด้านการจัดการภัยพิบัติ และเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนปลายปี 2558
 
การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจัดการภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติเกี่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ และจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมีมากมาย ทั้งการปาฐกถา การเปิดตัวโครงการนวัติกรรมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการแสดงของเยาวชน เป็นต้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์