หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทูตเวียดนามประจำไทยเยี่ยมคารวะรองนายกฯประจิน กระชับความสัมพันธ์40ปี

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1518)

วันนี้ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
โดยเอกอัครราชทูตฯกล่าวแสดงความยินดีกับรองนายกรัฐมนตรีกับตำแหน่งใหม่

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯได้หารือ เพื่อสานต่อความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคีให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามจะครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ในปี 2559 โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนาม

ด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาของกันและกัน และการจัดตั้งศูนยืไทยศึกษาในเวียดนาม และศูนย์เวียดนามศึกษาในไทย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไทยและเวียดนามตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเอกอัคคราชทูตมองว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้นำด้านนี้ในภูมิภาคความร่วมมือทางวิชาการ ทางฝ่ายเวียดนามประสงค์อยากให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
 
 
 
ที่มา : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์