หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โอกาสการลงทุนในเมียนมาในช่วงเปลี่ยนผ่าน

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1424)

พัฒนาการด้านต่างๆ ของเมียนมาในวันนี้ มีความเจริญและก้าวหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยในด้านเศรษฐกิจขณะนี้เมียนมานับว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในอาเซียน คือ ร้อยละ 8 ซึ่งนายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิเคราะห์ว่า ปัจจัยที่ทำให้เมียนมามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียนส่วนหนึ่งมาจากเม็ดเงินจากประเทศอื่นๆ ที่ระดมเข้าไปลงทุนในเมียนมา อาทิ จีน ฮ่องกง สิงค์โปร ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการตั้งฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปประเทศอื่นๆ
 
ส่วนธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาขณะนี้ อาทิ ธุรกิจอาหารและปูนซีเมนต์ ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่า แม้จะเป็นช่วงท้ายของโอกาส แต่นักลงทุนไทยก็ยังมีศักยภาพและโอกาสอีกมากที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาได้ โดยธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน ควรเป็นธุรกิจประเภทที่อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากเมียนมายังมีแรงงานและทรัพยากรที่พร้อมสำหรับการลงทุนอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายอัทธ์ พิศาลวานิช ยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะสามารเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ หากเมียนมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเศรษฐกิจในเมียนมาก็จะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ประกอบกับนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องก็ยิ่งจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้ตามมามากขึ้น
 
ดังนั้น ผู้สนใจที่จะไปลงทุนในเมียนมาจึงควรที่จะศึกษาถึงกฏระเบียบในการค้าการลงทุนให้รอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามแข่งขันทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้เมียนมาจะยังคงมีพื้นที่สำหรับให้ชาวไทยและต่างชาติเข้าไปลงทุนอีกไม่น้อย แต่ผู้ประกอบการไทยต้องไม่ลืมอัพเดท และศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอยู่เสมอ เพราะเมียนมายังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมครั้งใหญ่ โดยในช่วงเวลานี้ใครที่มีความพร้อมมากที่สุดก็จะถือว่ามีข้อได้เปรียบในสนามธุรกิจมากที่สุด
 
 
โดย : เพชรทัย เกิดโชติ
ที่มา : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์