หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
กลไกอาเซียนกับการเจรจาในกรอบองค์การการค้าโลก

9 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3050)

• ตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ระบุไว้ว่า อาเซียนจะดำเนินการให้มีระบบที่จะสนับสนุนการประสานงานมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุกรอบท่าทีการเจรจาร่วมกัน
 
• สำหรับเวที WTO อาเซียนมีกลไกที่เรียกว่า ASEAN Geneva Committee เป็นเวทีในการหารือร่วมกันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก เพื่อพยายามประสานท่าทีในประเด็นต่างๆ ที่มีการเจรจากันอยู่ในเวที WTO
 
• อย่างไรก็ดีประเทศสมาชิกแต่ละประเทศยังมีอำนาจเต็มที่จะตัดสินใจและกำหนดท่าทีอย่างเป็นทางการของประเทศของตน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์