หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอาเซียน

9 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2619)

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและการเผาพื้นที่พรุของอินโดนีเซีย ว่า ภาพรวมเริ่มดีขึ้นหลังจากในหลายจังหวัดปริมาณฝุ่นละอองลดลง ยกเว้นในบางจังหวัดค่าฝุ่นละอองยังอยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีสภาพอากาศปกคลุมไปด้วยหมอกควันมีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินจากค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 
โดยกรมควบคุมมลพิษได้ทำหนังสือแจ้งประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ของไทยว่ามีพื้นที่ไหนบ้างได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนทุกวัน เพื่อให้อินโดนีเซียลดการเผาสาเหตุเกิดหมอกควันข้ามแดนอย่างเร่งด่วน ตามข้อกำหนดของข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่อินโดนีเซียเพิ่งให้สัตยาบันในปีนี้
 
ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จะมีการทบทวนและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะหยิบยกประเด็นผลกระทบจากหมอกควันในไทยและเสนอแนวทางให้ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จัดทำ Road Map แผนที่นำทางเพื่อให้อาเซียนปลอดหมอกควันด้วยการทำแผนงานและแผนปฏิบัติการร่วมกันทั้งภูมิภาค ซึ่งจะให้แต่ละประเทศมีแผนดำเนินการภายในประเทศของตนเองไปดำเนินการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการในปีหน้า (2559)
 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวย้ำว่า ปัญหาหมอกควันข้ามแดนไม่สามารถเอาผิดโดยใช้ความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศได้ เนื่องจากกฎหมายที่อยู่ในข้อตกลงหมอกควันข้ามแดนเป็นเรื่องความสมัครใจและให้ใช้ความสามารถในการลดปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสิงคโปร์พึ่งออกกฎหมายมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควันภายในประเทศ โดยไทยจะติดตามว่ากฎหมายดังกล่าวของสิงคโปร์จะเกิดผลสำเร็จอย่างไรบ้าง
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์