หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการหมุนเวียน "ต่าง คล้าย ใช่เลย ในการแสดงพื้นบ้านอาเซียน"

9 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2575)

กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน "ต่าง คล้าย ใช่เลย ในการแสดงพื้นบ้านอาเซียน" ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 30พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
โดยระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 จะมีกิจกรรมพิเศษการแสดงพื้นบ้านอาเซียนและกิจกรรมเติมเต็มความรู้แบบ Edutainment โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปการแสดง ณ บริเวณห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 09 2248 2248 / 02 422 8943 / 02 422 8947 หรือ Facebook: ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center
 
 
ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์