หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพผู้ใช้แรงงานในมาเลและสิงคโปร์ จากหมอกควันไฟไหม้ป่าอินโดฯ

9 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1630)

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่า  การะทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสุขภาพแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย จึงสั่งการปลัดกระทรวงแรงงาน (หม่อนหลวงปุณฑริก สมิติ) แจ้งสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และสำนักงานแรงงานจังหวัดรวมถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพแรงงานได้ ตลอดจนให้ดูแลติดตาม แนะนำและช่วยประสานงานกรณีต้องเข้ารับรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่า อาทิ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 147,738 คน สิงคโปร์ จำนวน 9,009 คน และบรูไน 1,944 คน
 
สำหรับในพื้นที่ภาคใต้พบว่ามี 3 จังหวัดที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน คือ สงขลา ยะลา และปัตตานี  ดังนั้น หากผู้ประกันตนมีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่วยจากหมอกควันต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถใช้สิทธิผ่านระบบประกันสังคมได้ โดยได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดในพื้นที่ดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านการประสานการให้บริการรักษาพยาบาล และการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์