หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สาธารณสุข ส่งหน้ากากอนามัยให้ภาคใต้ ป้องกันละอองควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย

7 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1213)


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จากปัญหาฝุ่นละอองควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ว่า ผลกระทบจากละอองควันไฟ มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้น เนื่องจากจุดไฟไหม้ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้นทุกจังหวัดจึงมีความเสี่ยงตลอดเวลา จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขใน 7 จังหวัดที่มีหมอกควันปกคลุม ได้แก่ สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนให้น้อยที่สุด
 
ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งหน้ากากอนามัย 140,000 ชิ้น ให้ 7 จังหวัดที่กล่าวมา จังหวัดละ 20,000 ชิ้น เพื่อแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และจัดส่งหน้ากากชนิดพิเศษจังหวัดละ 1,000 ชิ้นให้ผู้ที่มีโรคประจำตัว 3 โรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหอบหืด และโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะเกิดอาการกำเริบได้ง่ายกว่าคนทั่วไป แม้จะมีปริมาณฝุ่นเพียง 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าที่ยังไม่เกินมาตรฐานก็ตาม หน้ากากอนามัยชนิดนี้จะป้องกันฝุ่นได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์

สำหรับผลกระทบสุขภาพได้รับรายงานว่า ที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสังกัด พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่นที่จังหวัดสงขลา มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่นไอ เจ็บคอ คัดจมูก เข้ารักษามากกว่าช่วงปกติ 2-5 เท่าตัว ผู้ป่วยโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว ส่วนโรคหัวใจพบมีอาการผิดปกติเช่นหายใจหอบ เข้ารักษาวันละประมาณ 9 คน ยังไม่พบรายใดอาการรุนแรง โดยสถานบริการทุกระดับได้เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ฉุกเฉินดูแลอย่างเต็มที่ หากประชาชนมีอาการผิดปกติเช่น เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ ใจสั่น ปวดศีรษะ สามารถเข้ารับบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์