หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AELM ย่อมาจาก...

7 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1350)
 
AELM  ย่อมาจาก APEC Economic Leaders Meeting
 
หมายถึง การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปก ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีต่อจากการประชุมรัฐมนตรีเอเปก (AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์