หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในเวียดนาม

7 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3246)

รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจะลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมากกว่าร้อยละ 40 ของ GDP หรือประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จากปัจจุบัน 34.5% ของ GDP
 
โลจิสติกส์
เวียดนามมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์แต่ความสามารถในด้านโลจิสติกส์ยังไม่ทันสมัย รวมถึงความแออัดของการจราจรบนท้องถนนในเขตเมืองและความจำกัดของโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อเมืองต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาคอขวดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีโครงการมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือในอีก 5 ปีข้างหน้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น
 
- รถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงฮานอย – นครโฮจิมินห์ มูลค่า 55.8 พันล้านเหรียญสหรัฐความยาว 1,570 กิโลเมตร
- ทางด่วน (100 กิโลเมตร) ระหว่างกรุงฮานอย – นครไฮฟอง ต้องการเงินลงทุน 410 ล้านเหรียญสหรัฐ
- การก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ 2,000 เมกะวัตต์ 2 โรง โดยวางแผนจะเริ่มเปิดดำเนินการปี 2563
- ทางด่วน (29 กิโลเมตร) ระหว่างกรุงฮานอย – หล่าวก๋าย ต้องการเงินลงทุน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ
- ถนนวงแหวน (65 กิโลเมตร) ในกรุงฮานอย ต้องการเงินลงทุน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
ไฟฟ้า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตไฟฟ้า บางครั้งจำเป็นต้องมีการจัดสรรเวลาการใช้ รัฐบาลเวียดนามได้มีแผนแม่บทฉบับที่ 4 เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นจาก 53,000 พันล้านกิโลวัตต์ เป็น 190 พันล้านกิโลวัตต์ ในสถานการณ์ปกติและเป็น 198,000 พันล้านกิโลวัตต์ ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์