หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
หากเป็นอาเซียนแล้ว การเงินและการคลังจะเหมือนสหภาพยุโรปหรือไม่

6 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3032)

• วิกฤตทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นปัญหาที่เกิดจากหนี้สาธารณะอย่างมหาศาล จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการเงินของประเทศและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ ที่ใช้สกุลเงินร่วมกันคือเงินยูโร
 
• ในอาเซียนยังไม่พบปัญหาด้านหนี้สาธารณะอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นต้นเหตุของวิกฤตในยุโรปปัจจุบัน และหากมีปัญหาก็ไม่น่าจะเกิดการแพร่กระจายอย่างรุนแรงเช่นในสหภาพยุโรป เนื่องจากอาเซียนยังไม่ได้ใช้เงินสกุลเดียวกัน ปัญหาในลักษณะเดียวกันจึงมีโอกาสไม่มากนักที่จะเกิดขึ้นภายในอาเซียน
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์