หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ระบบการศึกษาเวียดนาม

6 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5534)

หลังปี พ.ศ. 2518 การศึกษาของเวียดนามได้นำรูปแบบมาจากระบบการศึกษาของสหภาพโซเวียตรัสเซียมาใช้ แต่อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมการศึกษาเวียดนามยังได้รับอิทธิพลจากจีนและฝรั่งเศสด้วย เนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสองประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอิทธิพลในเรื่องของการใช้ตัวหนังสือหรืออักษรที่ใช้ในการเรียน กล่าวคือ ได้รับอิทธิพลจากอักษร "Hán” (หาน) หรือ "ฮั่น” จากจีน ซึ่งปัจจุบันนี้คำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาเวียดนามประมาณร้อยละ 80 ยืมมาจากคำศัพท์ในภาษาหานของจีน และตัวอักษรโรมันที่เวียดนามใช้กันปัจจุบันที่เรียกว่า "Quốcngữ” (ก๊วก หงือ) นั้น ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ที่ถูกบังคับใช้ในช่วงเป็นอาณานิคม ฝรั่งเศสได้ประกาศให้เวียดนามใช้ตัวอักษร ก๊วก หงือ เป็นอักษรทางการ และบังคับให้ใช้ในการเรียนการสอนตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของเวียดนามทั่วประเทศ
 
ในส่วนของแนวคิดต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนการเรียนการสอนของเวียดนามนั้น ถือว่าได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตรัสเซียสูงมาก เพราะมีการบังคับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเรียนวิชาการปกครองแบบสังคมนิยม รวมทั้งวิชาปรัชญาแนวคิดของมาร์ก เลนิน และโฮจิมินห์ ส่วนการศึกษาในปัจจุบัน เวียดนามจัดแบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ
 
1) การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education)
ประกอบด้วย การรับเลี้ยงดูเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี
2) การศึกษาสามัญ (5 – 4 – 3)
• ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1 – 5
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้น 6 – 9
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้น 10 – 12
3) การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ
มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate Degree) และระดับปริญญา
5) การศึกษาต่อเนื่อง
เป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์