หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
กฎถิ่นกำเนิดสินค้าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

6 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4026)

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Rules of Origin (RoOs) หากจะให้นิยามเข้าใจโดยง่ายก็คือ กฎการหาสัญชาติที่แท้จริงของสินค้าที่นำเข้ามา เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าสินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น เป็นสินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบจากคู่ภาคีจริงๆ  ไม่ใช่ไปเอาสินค้าจากไหนก็ได้แล้วมาได้สิทธิพิเศษ
 
การจะพิจารณาว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก 2 วิธี คือ 1) สินค้านั้น ๆ มาจากการใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งเรียกกันว่า Wholly Obtained : WO ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น สินค้าจากธรรมชาติอาทิพืช สัตว์แร่ธาตุ หรือ เศษวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินค้า และ 2) การเปลี่ยนแปลงอย่าง เพียงพอ (Substantial Transformation : ST) คือมีกระบวนการที่ทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างมาก เพียงพอซึ่งมักจะกำหนดจากแนวทาง"การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร” (tariff shift rule) หรือจาก  "มูลค่า” ราคาของปัจจัยของประเทศภาคีที่ใส่เข้าไประหว่างการผลิต (Value content) หรือจะ "ใช้ทั้งสอง” อย่างควบคู่กันก็ไม่ผิดกติกา ส่วนจะขนาดไหนถึงเรียกว่าเพียงพอ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับการจับเข่าคุยกันของนักเจรจา
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์